preloader

De comeback van propaan: alternatief voor aardgas in de energietransitie

We kunnen er niet omheen. Stap voor stap gaat aardgas verdwijnen. Uit onze woningen, kantoren, winkels. Op den duur uit alle gebouwen. Maar wat komt er voor in de plaats? Welke energie gebruiken wij straks om die gebouwen te verwarmen, van warm water te voorzien en om op te koken? Eindeloze gesprekken worden gevoerd over hoe het anders kan en moet. Aan de vooravond van de energietransitie staan we voor een enorme uitdaging: zorgen voor schone en betaalbare energie voor iedereen. Als later dit jaar het Energieakkoord vervangen wordt door het Klimaatakkoord hebben we ieder alternatief, dat hieraan een bijdrage kan leveren, hard nodig.

Energievoorziening: keuzestress

Waar het in de nieuwbouw relatief eenvoudig is om zonder aardgas een goed functionerende installatie aan te leggen, is de uitdaging in de bestaande bouw een stuk groter. Het begint al bij de maatregelen die nodig zijn om een woning of een ander gebouw geschikt te maken voor nieuwe vormen van energie. En vervolgens moeten we uitzoeken welke van de vele oplossingen het meest geschikt is. Kiezen maar! Moeten we over op ‘all-electric’? Het dak vol zonnepanelen leggen en er op vertrouwen dat de energiecentrales ooit voldoende duurzame elektriciteit kunnen leveren om de tekorten aan te vullen? De zon schijnt immers niet altijd en in de winter, wanneer we de meeste energie nodig hebben, is er vaak maar een mager zonnetje. Is het dan raadzamer een hybride oplossingen te kiezen? Omarmen we straks massaal de warmtepomp, WKO, biomassa of restwarmte als warmtebron of heeft waterstof de toekomst? Opties in overvloed. Eén van die opties is propaan. Een onderbelicht alternatief voor aardgas dat in een aantal situaties beslist meer aandacht verdient.

Wanneer is het interessant propaan te gebruiken in plaats van aardgas?

Het lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd om propaan in overweging te nemen wanneer het gaat om gasloze oplossingen. Bedenk echter dat op dit moment tienduizenden woningen niet zijn aangesloten op het aardgasnetwerk en dat van oudsher deze grotendeels gebruik maken van propaan als energiebron. En ondanks het feit dat propaan een fossiele brandstof is, zijn de eigenschappen van dit gas zodanig dat het toch binnen een duurzaam perspectief past. Propaangas verbrandt vrijwel volledig en heeft een zeer lage CO2 uitstoot. Het is niet giftig, biologisch afbreekbaar en levert geen bodem- of waterverontreiniging op. Propaan is een bijproduct van het raffinageproces van aardolie of de winning van aardgas. Wereldwijd zijn de voorraden dan ook enorm en biedt propaan de mogelijkheid om over te stappen op schonere energie dan bijvoorbeeld kolen.

  • Voor alle huishoudens die nu al gebruik maken van propaan is er vanuit ecologisch oogpunt dan ook geen reden om hiervan af te stappen.
  • Een andere categorie zijn de (bestaande) woningen die als gevolg van het huidige beleid om het aardgasnet te verkleinen, gasvrij moeten worden. Niet iedere woning is geschikt voor laag temperatuur verwarming en niet iedere burger heeft de middelen om die overstap te bekostigen. Een installatie omzetten naar propaan is vrij eenvoudig. Propaan kan in deze gevallen (al dan niet tijdelijk) in de energiebehoefte voorzien.
  • Voor alle gebouwen die wel overstappen / over zijn gestapt naar de nieuwe vormen van energievoorziening kan propaan een buffer vormen voor het flexibele elektriciteitsaanbod. Waar batterijen niet voldoende vermogen hebben om voor langere periodes energie op te slaan, kan propaan voor een back-up zorgen en de tekorten opvangen. Een schone vorm van energieopslag.
  • Last but zeker not least kan propaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie van de industrie waar ‘all electric’ over het algemeen geen optie is.Wil je meer weten over propaan en hoe dit gas past in de energietransitie? Download dan hieronder het E-book: Propaan – decentrale energiebron met perspectief. In dit E-book krijgt u praktische informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over propaan.
E-book aanvragen

Contacteer een adviseur

Jewagas levert verschillende gassoorten toegespitst op uw bedrijfsproces. Voor vragen bent u bij onze adviseurs aan het juiste adres.

Author avatar
admin
https://jewagas.com

Post a comment