preloader

Do’s en don’ts bij een lekkage van propaangas

Nog niet zo lang geleden werden we in ons land opgeschrikt door het nieuws dat in honderdduizenden huishoudens de gasleiding lekt. Dit kwam aan het licht bij de vervanging van de traditionele gasmeter door een slimme meter. De meeste lekken zijn gelukkig klein, maar in sommige gevallen wonen mensen op een tijdbom. Maar hoe zit dit wanneer we propaan gebruiken in plaats van aardgas? Lopen we dan hetzelfde gevaar? En waar moeten we op letten? Dankzij de schone verbranding van propaan, met een minimale CO2 uitstoot, laag zwavelgehalte en geen fijnstof, wordt het milieu niet aangetast, maar net als bij het gebruik van aardgas of iedere andere brandstof, verdient de veiligheid extra aandacht. In dit blog de do’s en don’ts bij een lekkage van propaangas.

Gaslek opmerken

Het is niet altijd eenvoudig om een propaangaslek op te merken. Het kan een gevolg zijn van een niet goed aangesloten of defecte drukregelaar of de koppeling van de wicubuis naar de gasslang of een scheurtje in de gasleiding. Propaangas is zwaarder dan lucht en in geval van een lekkage zal het gas naar het laagste punt stromen en daar ophopen. Dat is ook de reden waarom een cv-ketel nooit in een kelder geplaatst mag worden. Daar komt bij dat propaangas van nature geur- en kleurloos is. Om de detectie van lekken te vereenvoudigen wordt daarom over het algemeen een geur (zwavel) toegevoegd. In principe kan men een propaangaslek dan ook ruiken. Maar in een goed geventileerde ruimte kan dit toch minimaal zijn. Het gevaar is echter niet geweken. Bij een vermoeden van een lekkage kunnen verdachte onderdelen gecontroleerd worden met zeepsop (zeker niet met vuur !!!). Ontstaan er zeepbellen dan zit op die plek een lekkage. In die gevallen dat het gas duidelijk te ruiken is of een sissend geluid te horen is, is het zaak direct stappen te ondernemen:

  • Zorg voor géén vuur in de omgeving, neem alle ontstekingsbronnen weg als dat op een veilige manier gedaan kan worden. Vermijdt vonken (bijvoorbeeld van de lichtschakelaar, mobiele telefoon of een zaklamp).
  • Sluit de gasafnamekraan op de tank.
  • Brand door lekkend gas mag niet geblust worden, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.
  • Bel de gasleverancier om herstel van de lekkage af te stemmen

Gevaren propaangas lekkage

Het grootste gevaar van een lekkage van propaan zit in de brandbaarheid. Propaan is een zeer licht ontvlambaar gas dat onder druk is opgeslagen. Vermengd met zuurstof uit de lucht vormt propaangas een explosief mengsel. Dit kan al bij ca. 2 Vol.%. Om die reden worden propaantanks niet in de buurt van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen geplaatst. Propaan is daarentegen niet giftig. Het irriteert de huid niet, is niet kankerverwekkend en niet gevaarlijk bij inademing. Wel kunnen hoge concentraties bedwelmend of verstikkend werken omdat propaan de beschikbaar zuurstof verdringt. Ook kan een snelle verdamping van vloeibare propaan bij direct contact met de huid bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het ontsnappen van propaan uit de tank. De kans dat een propaantank zelf lekt, is minimaal. De pakkingen en veiligheden van een tank worden namelijk periodiek gekeurd en vervangen. Stroomt er toch vloeibaar propaan uit een tank in een plas dan leidt dit bij een directe ontsteking tot een plasbrand. Bij een niet directe ontsteking kan een explosieve gaswolk ontstaan.

Propaangas wordt niet alleen in huis gebruikt. Ook in boten, campers en caravans worden propaangasflessen gebruikt. Meer weten over deze gasflessen? Download dan hieronder het E-book ‘De BBQ-gasfles: feiten, fabels, regels en adviezen’.

E-book aanvragen

Contacteer een adviseur

Jewagas levert verschillende gassoorten toegespitst op uw bedrijfsproces. Voor vragen bent u bij onze adviseurs aan het juiste adres.

Author avatar
admin
https://jewagas.com

Post a comment