preloader

Nooit zonder propaan van groot belang voor Hendrix Genetics

‘Eet een ei, waar dan ook op de wereld, en de kans is 50% dat de oorsprong van dat ei te herleiden is naar het Box­meerse Hendrix Genetics.’ Een bijzondere en fascinerende gedachte. Hendrix Genetics is een mondiale onderneming met als missie de wereld voorzien van betaalbaar én hoog­waardig voedsel. De divisie die zich bezig houdt met leg­kippen heet Hendrix Genetics Layers (HGL). Een gesprek met Jaap Slob, R&D coördinator bij HGL, over kwaliteit en veiligheid, diervriendelijke huisvesting en energie.

Continue verbetering is essentieel

Met een wereldbevolking die steeds verder toeneemt ter­wijl de middelen voor het verbouwen van voedsel steeds verder afnemen, zal wereldwijd de vraag naar eieren in de komende jaren alleen maar stijgen. Eieren zijn relatief goedkoop te produceren en ze bevatten tal van goede voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en eiwitten. Om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen, worden hoge eisen gesteld aan de continue verbetering van de kwaliteit. Dit begint bij de legkippen. “Hendrix Genetics is wereldwijd de marktleider in het leveren van legkippen.” vertelt Jaap Slob. “Onze core-business is het continu ver­beteren van het product. We hebben daarvoor op twee locaties, in Siebengewald en in Landhorst, een fokbedrijf. Hierin zijn een broederij, opfokbedrijf, legbedrijf en een Kippen hendrix geneticslaboratorium voor ei-onderzoek ondergebracht. We hou­den met opzet alle onderdelen binnen het eigen bedrijf, om besmettingen en daarmee ziektes te voorkomen. Het onderzoek dat we hier uitvoeren is extreem tijdintensief. We monitoren iedere kip. Het aantal eieren dat gelegd wordt, de kwaliteit van die eieren, de schaalsterkte, het gewicht etc. Ook voerefficiency wordt gemeten. Met de 10% beste legkippen fokken we verder voor de volgende generatie. Zo kunnen we er zeker van zijn dat deze over de kwalitatief beste, meest geschikte, eigenschappen be­schikt.”

De lat ligt hoog

Alle processen en procedures die gevolgd moeten wor­den, staan bij Hendrix Genetics in het teken van nauwkeu­righeid van data voor de fokkerij, dierwelzijn en dierge­zondheid. “En die lat ligt hoog.” vervolgt Jaap Slob. “Van alle dieren worden data verzameld en werknemers moe­ten er voor tekenen dat ze de procedure voor de omgang met de dieren volgen. Besmettingen voorkomen is voor ons van levensbelang. De beide bedrijven zijn dan ook volledig beveiligd. Ieder bedrijf heeft een aantoonbaar veilige, schone, sector die enkel voor het personeel toe­gankelijk is. De hygiëne-eisen om die sector te betreden zijn zeer hoog. Zo moet iedereen bijvoorbeeld vooraf douchen, omkleden, sieraden afdoen etc. Daarbuiten zijn aanvoerroutes voor leveranciers en voor de afvoer van producten aangelegd. Dat deze buiten het zogenaamde schone compartiment vallen, wil niet zeggen dat het daar niet schoon zou zijn. Zo hebben we o.a. de afspraak met Jewagas dat de vrachtwagens altijd gewassen zijn wan­neer ze hier komen leveren.”

Veel energie nodig: propaan

“In zowel het opfokbedrijf als het legbedrijf hebben we veel energie nodig. De stallen worden op overdruk gehou­den om geen enkel risico te lopen dat bacteriën of andere verontreinigingen binnen kunnen komen. De lucht die bin­nengevoerd wordt, is gefilterd en voorverwarmd. In het opfokbedrijf is dit bij aanvang een temperatuur van 35°C -en dit wordt snel daarna lager- en in het legbedrijf 20°C. Deze temperaturen handhaven en bovendien in de winter condensvorming voorkomen, kost extreem veel energie. We maken daarvoor gebruik van propaangas.”

Nooit zonder propaan gas

Het bedrijf in Landhorst beschikt over een gastank van 18.000 liter en in Siebengewald staan twee van deze tanks. “We hebben voor propaan gekozen om de eenvoudige reden dat er geen aardgasnetwerk op die locaties was. De tanks zijn eigendom van Hendrix Genetics en Jewagas zorgt voor de keu­ringen.” Gastanks hoeven tegenwoordig pas na 12 jaar opengemaakt te worden voor een keuring op voorwaarde dat om het jaar een zichtkeuring uitge­voerd wordt en dat alle zogenaamde veiligheden na 6 jaar vervangen worden. “Wij willen met één leverancier werken en sinds 1992 is dit Jewagas. Een langdurige relatie. Als de service goed is, is er ook geen reden om naar een ander te gaan. De tanks zijn voorzien van telemetrie, die zowel door Jewagas als onze bedrijfsleiders uitgelezen wordt. In overleg zorgt Jewagas vervolgens voor de leve­ring. Ons grootste belang is dat we nooit zonder komen te zitten. En daar kunnen we op vertrouwen.” aldus Jaap Slob.

Regelmatig gaat Jewagas met haar klanten in gesprek over wat hen bezig houdt. Klik op de button hieronder en lees hun verhalen.

Klantverhalen bekijken

Contacteer een adviseur

Jewagas levert verschillende gassoorten toegespitst op uw bedrijfsproces. Voor vragen bent u bij onze adviseurs aan het juiste adres.

Author avatar
admin
https://jewagas.com

Post a comment